Strand ved Hornbæk 100×120 cm
Strand 100×120 cm , 2 a 80×60 cm fra Dyrehaven og strand 100×120 cm